מפגש 2:
תרגול אקורדים ראשונים

אקורדים ראשונים A D E

*מומלץ להקשיב עם אוזניות (אוזן אחת עם אוזנייה, אוזן שנייה עם הקשבה לנגינה) או עם מיקרופון חיצוני.

מה מחכה לכם בשיעור הבא?
במפגש הבא נתרגל מעברים בין  A – E  ובין  A – D​