בלילה זה הזמן שלי, גם שאני עייף והעינים מתחילות להיעצם, אני מחזיק את עצמי מנסה לכתוב, לפעמים סתם לרבוץ, מנסה קצת פחות להיות בטלפון ושמחשבות יגיעו אליי.
מרגיש איך אני נטען ונרגע מכך.

זמן מוזה לעצמי